Lyssnarträff - Lördag 21 november. Kl. 18:00

Tema: Vad jag lyssnade på som barn.

Lyssnarträffarna har vi i Studiefrämjandets

 lokaler på Kållandsgatan 20 om inget annat sägs.