Lyssnarträffarna har vi i Studiefrämjandets

 lokaler på Kållandsgatan 20 om inget annat sägs.