Lyssnarträff - Tema Stadsträdgården

Band som spelat och band vi önskar i framtiden.

Lördag 28 december  klockan 18.00 

 

Lyssnarträffarna har vi i Studiefrämjandets

 lokaler på Kållandsgatan 20 om inget annat sägs.