Lyssnarträff 

Lördag 15 juni  klockan 18.00 

Tema: Udda taktarter.

 

 

Lyssnarträffarna har vi i Studiefrämjandets

 lokaler på Kållandsgatan 20 om inget annat sägs.